Sædalen Vannverk

4. mai var vi på sædalen vannverk, og vi fikk utdelt vernebriller og hjelm. Vi vandret opp til bassengene og noen av oss stilte oss på broen over et av bassengene. Det begynte og boble i vannet (oksygen) og dette var fordi de skulle rense det. Vannet var skittent og ikke minst flisene på veggene var skitten. Det var forskjellige sandtyper i forskjellige størrelser, som la seg i lag etter størrelse og tyngde. Når vannet ble sluppet ut la sanden seg i riktig rekkefølge igjen. Vannet ble deretter overført til et annet sted der det ble tilsatt et stoff som gjorde fnokkene større, slik at de satt seg fast i noen filter/riller. Så ble det ført videre til noen rør der det blir tilsatt UV-stråling. Før vannet kom til bassengene så ble det tilsatt CO2. Så blir det pumpet opp i noen store haller i fjellet, der det oppbevares før det kommer ut springen hjemme hos oss.

 

Dette bildet viser vannets «behandlingsløype» før vi kan drikke det!

Ciao, Salut, hasta lueago, hade, au revoir, auf wiedersehen, adios, hejdå, Karoline and/und/y/et/og Helene 10A

Annonser

Besøk av vann- og avløpsetaten

Hei!

Vi går i 10A på Nattland skole. På torsdag 3.mai hadde vårt trinn besøk av en mann. Han var fra vannverket. Vi husker desverre ikke navnet hans så vi kaller han Vannmann.

Vannmann kom og holdt et foredrag for hele 10ende trinn om vann og vannverket i Bergen. Han fortalte oss om vann generelt. Vi fikk vite om hvor mye drikkbart vann det finnes i verden, hvor mye vann vi bruker i Bergen daglig og hvor mye vann som forsvinner på vei fra vannverket til husene våre. Vi fikk også vite mer om målene til vannetaten i Bergen i fremtiden og hvor mye urettferdighet det kan være i vannverden.

I Bergen er det fem store vanndemninger vi får vannet vårt fra. De er Sædalen, Svartediket, Gullfjellet, Jordalsvatnet og Breiviken. Disse har tilsammen et rørnett som er like langt som Bergen- Oslo Rådhus og tilbake. I tillegg finnes det private ledninger.

 

Tilslutt ble vi oppfordret til å bli vanningenører for å få ned gjennomsnittsalderen i vannyrket.

Annonser